DLOUHO OČEKÁVANÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE JE HOTOV

9 června, 2023
0 Komentářu

Guvernér Bali Wayan Koster formálně oznámil, co mohou turisté na ostrově dělat a co ne. Oznámení přichází po týdnech plánování a příprav ze strany provinční vlády vytvořit soubor nových pokynů pro návštěvy ostrova. 

 

Guvernér Koster, zainteresované strany v oblasti cestovního ruchu a místní obyvatelé chtějí vidět zásah nejen proti nezákonnému chování mezinárodních návštěvníků ostrova, ale také proti ostudnému chování vůči balijské kultuře.

 

Zde je zmíněný seznam, co turisté musí dodržovat:

 • Turisté musí respektovat posvátnost balijských chrámů a všech dalších náboženských symbolů na ostrově. 
 • Turisté musí respektovat balijský lid, balijskou kulturu, zvyky, tradice a umění
 • Turisté se musí oblékat skromně a uctivě, zejména při návštěvě svatých míst. A v turistických destinacích a veřejných prostranství nosit vhodné oblečení. 
 • Turisté se musí chovat slušně a ohleduplně na posvátných místech, turistických atrakcích, v restauracích, na silnicích a na všech veřejných místech.
 • Turisté musí být při návštěvě turistických atrakcí doprovázeni průvodcem, který má licenci průvodce. Průvodce musí dobře rozumět přírodním podmínkám, zvykům, tradicím a místní moudrosti Balijců.
 • Turisté si směňují cizí měnu pouze v autorizovaných směnárnách (KUPVA). Například banky, nebo nebankovní subjekty označené číslem povolení a logem QR kódu od Bank Indonesia.
 • Turisté provádějí platby pomocí indonéského standardního QR kódu (QRIS).
 • Turisté musí platit za zboží, služby a zážitky (a všechny další finanční transakce) většinou v indonéských rupiích
 • Turisté mohou řídit pouze v souladu se zákony a předpisy platnými v IndonésiiTo zahrnuje mít platný mezinárodní nebo národní řidičský průkaz, řídit na silnici spořádaně, slušně se oblékat, nosit helmu, sledovat dopravní značky, nenvozit nic nad kapacitu a nebýt pod vlivem alkoholických nápojů a/nebo nelegální drogy.
 • Turisté mohou používat pouze služební čtyřkolová vozidla nebo dvoukolová vozidla, která jsou registrována na právnickou osobu nebo na leasingové sdružení dvoukolových přeprav. 
 • Turisté se mohou ubytovat pouze v ubytovacím obchodním místě, které má povolení v souladu s ustanoveními zákonů a předpisů Bali a Indonésie. 
 • Turisté musí dodržovat všechna zvláštní ustanovení/pravidla, která se vztahují na každou turistickou atrakci a turistickou aktivitu.

 

Jaké chování je zakázané?

 • Turisté nesmějí vstupovat do posvátných prostor v chrámech známých jako nádvoří ničení a madyá nebo na posvátná místa, jako jsou chrámy a pelinggih, s výjimkou modliteb. Toto musí být provedeno pouze v tradičním balijském oblečení nebo při modlitbě a pouze v případě, že žena nemá menstruaci.
 • Turisté se nesmí dotýkat posvátných stromů ani na ně lézt. 
 • Turista se nesmí zapojit do žádného chování, které znesvěcuje svatá a posvěcená místa, chrámy, pratima (posvátné předměty v chrámech) a náboženské symboly. To zahrnuje  lezení po posvátných budovách a fotografování v neskromném oblečení nebo bez oblečení.
 • Turisté nesmí  znečišťovat jezera, prameny, řeky, oceán a veřejná prostranství.
 • Turisté nesmí používat jednorázové plasty, jako jsou plastové sáčky, polystyren (styropor) a plastová brčka.
 • Turisté se nesmí zapojovat do komunikace hrubými slovy, nezdvořilým chováním, hlukem a agresivním chováním vůči státním úředníkům, vládě, místním komunitám a spoluturistům. To je zakázáno přímo nebo nepřímo prostřednictvím sociálních médií, jako je šíření nenávistných projevů a hoaxů.
 • Turisté nesmějí pracovat nebo podnikat, aniž by měli oficiální dokumenty vydané příslušným zákonným orgánem.
 • Turisté se nesmí zapojovat do nezákonných činností, jako je obchodování s flórou a faunou, kulturními artefakty nebo posvátnými předměty nebo obchodování s nelegálním zbožím, včetně nelegálních drog.

Tyto pokyny jsou prozatím opakováním stávajících zákonů v Indonésii na národní úrovni a v provincii Bali. 

 

Zdroj: https://thebalisun.com/balis-much-anticipated-list-of-dos-and-donts-for-tourists-revealed/