CHARITA

Indonésie potřebuje pomoc více než kdy jindy. Bali Mania Indonesia věnuje část získaných finančních prostředků na podporu smysluplných projektů na pomoc Indonézanům v nouzi ve vztahu ke:

 

• ZDRAVÍ,
• VZDĚLÁVÁNÍ &
• ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.